Edel Kalkon Göd Pellets

Pris:
269 kr
Inkl. 25% Moms
Antal:
EDEL Kalkon Göd P utfodras från ca 7 veckors ålder när muskeltillväxten tar fart och fram till slakt. Edel Kalkon Göd är i 3 mm pellets vilket bättre garanterar fungerande utfodring.

För att utnyttja kalkonernas hela tillväxtpotential används Kalkon Göd som enda foder. Kalkon Göd kan även användas som tillväxtfoder till viltfågel (fasan, rapphöns, vaktel mm) när kraftigare foder önskas. Genom att fodra Kalkon Göd från ca 6 v ålder till fasan, befjädras djuren bättre och blir nära nog utfjädrade redan vid 14-16 veckors ålder.

Kalkon Göd kan även användas som gåsfoder i slutgödningsfasen.

Om man önskar kan man blanda Edel Kalkon Göd och Start för att nå en bra proteinnivå till speciellt vaktel och mindre hösnfåglar som kräver högre råprotein- nivå i sitt foder. Använd alltid snäckskal i fri tillgång till värpande småfågel.

Tänk på att alltid göra mjuka övergångar då man gör foderbyten.